MC

MC-försäkring

Genom att äga en motorcykel gör du dig skyldig att teckna trafikförsäkring. Detta är en basförsäkring för dig som äger ett motordrivet fordon. I motorcykelförsäkringens pris ingår skydd i fall av person- och egendomsskada.

Halvförsäkring har många fler förmåner än den tidigare nämnda trafikförsäkringen. Du är skyddad om ditt fordon skulle skadas i någon av följande situationer. Eldsvåda till följd av blixtnedslag, explosion, och anläggning av brand. Stöld och skadegörelse eller försök till detta. Många gånger ingår även bärgning och rättskydd. Om motorcykels kåpglas skadas täcks även detta av försäkringen.

Helförsäkring är den mest omfattande av de tillgängliga motorcykelförsäkringarna. Utöver förmånerna av trafik- och halvförsäkring så ingår även vagnskadeförsäkring. Detta innebär att om själva motorcykeln skadas så kan du få ersättning även om du själv orsakat skadan.