Introduktion

 

Sedan 1998 har antalet motorcyklar dramatiskt ökat i industriländer som USA, med Uppskattningsvis 34 procent. Varför blev det plötsligt spik i popularitet? Det finns flera anledningar bakom det växande intresset för motorcyklar. Till skillnad från bilar får MC föraren ett närmare förhållande till körupplevelsen. Men det handlar inte bara om äventyren och friheten som erbjuds av en motorcykel. Med bensinpriserna skyhöga, kan motorcyklar, som uppnår bränsleförbrukning på så lågt som 0,2766 liter per mil, vara ett attraktivt alternativ till bensinslukande bilar.

Syftet med denna artikelDaimler-1-motorcycle-1

I denna artikel kommer vi att lära oss mer om hur moderna motorcyklar fungerar, hur motorcykeldesign har utvecklats under åren och hur motorcyklar och dess komponenter kan förändras inom en snar framtid. Vilket beror bl.a. på teknisk utveckling och höga miljökrav som ställs på automobila fordon.

Grundläggande kunskaper om motorcyklar

Motorcyklar är motordrivna fordon för transport av en eller två motorcyklister. Allmänt är det vanligt att motorcyklar endast har två hjul, men alla fordon med färre än fyra hjul i kontakt med marken kan klassificeras som en motorcykel. Trehjuliga variationer av motorcykeln inkluderar sidovagnen och trehjuliga motorcyklar.

Vad består en motorcykel av?

Designen av den moderna motorcykeln grundades år 1914 och har varit i grunden oförändrad sedan dess. Den övergripande strukturen och funktionen hos en motorcykel är ganska enkel. Den innehåller en bensinmotor, som omvandlar den fram- och återgående rörelsen hos kolvar till rotationsrörelse, vilket påminner om funktionen av motorn i en bil. Ett överföringssystem transporterar denna rörelseenergi till bakhjulet. När bakhjulet vänder driver det motorcykeln framåt. Styrning av själva motorcykeln sker genom att vrida på framhjulet via styret samt genom att luta motorcykeln mot den ena eller den andra sidan. Två handspakar gör det möjligt för motorcyklisten att manövrera kopplingen och frambromsen, medan två fotpedaler gör det möjligt för åkaren att växla och kontrollera bakbromsen.

Motorcykelmotor1200px-Butler's_Patent_Velocycle

Motorcykelmotorer fungerar på samma sätt som bilmotorer fungerar. De består av kolvar, ett cylinderblock och ett huvud, som innehåller ventilstyrningen. Kolvarna rör sig upp och ned i cylinderblocket och drivs av explosioner från bränsle-luftblandningen som antänds av en gnista. Ventilen öppnas och stängs för att göra det möjligt för bränsle-luftblandningen att komma in i förbränningskammaren. När kolvarna rör sig upp och ner, vänder de en vevaxel, som omvandlar energin från kolvarna till en roterande rörelse. Rotationskraften hos vevaxeln överförs, genom kraftöverföring, till bakhjulet av motorcykeln.

Motorcykelmotorer klassificeras i allmänhet i gruppegenskaper: antal cylindrar som en motorcykelmotor besitter, kapaciteten i brännkammaren eller antal slag i sina kraftcykler.

Kapacitet

Storleken av förbränningskammaren i motorcykelmotorn beror i stort sett på dess uteffekt. Den övre gränsen är omkring 1500 kubikcentimeter, medan den undre gränsen är 50 kubikcentimeter. De senare motorerna finns ofta på små motorcyklar, exempelvis mopeder, som erbjuder låg bränsleförbrukning på 0,2352 liter per mil, men endast når topphastigheter på 50 till 60 kilometer per timme.

I nästa artikel ska vi undersöka kraftöverföring av motorcykelmotorn.